Μαθήματα

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Πολιτικών Ισότητας

26/02/2016

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΕΚ Ίδρυσης                    Οδηγός Σπουδών Δευτέρα 17:00-20:00 Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και η εξοικείωση […]

Προπτυχιακό Μάθημα: Πολιτικές Ισότητας των φύλων

23/02/2014
Προπτυχιακό Μάθημα: Πολιτικές Ισότητας των φύλων

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Τρίτη 14:00-17:00 Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώμης μέχρι σήμερα και στην επίδρασή της στην ελληνική πολιτική ισότητας των φύλων. […]

Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Απασχόληση

22/02/2014
Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Απασχόληση

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Πέμπτη 14:00-17:00 Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της αγοράς εργασίας  και να εξετάσει την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των γυναικών (απασχόληση και ανεργία) σε σχέση με τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επιδρούν στην εκπαίδευση, τη γονιμότητα, την ανάπτυξη των […]

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

15/10/2012
Μεταπτυχιακό Μάθημα: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τετάρτη 15:00-17:00 Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και η εξοικείωση με τις μεθόδους και τις πρακτικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα των φύλων, είτε άμεσα αν έχουν αυτή ως […]

Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

15/10/2012
Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Πέμπτη 14:00-17:00 Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια του φύλου και των έμφυλων σχέσεων κυριαρχίας, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων παρεμβάσεων στους βασικούς τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το μάθημα αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις […]

Προπτυχιακό Μάθημα: Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

15/10/2012
Προπτυχιακό Μάθημα: Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Δευτέρα 11:00-14:00, Αίθουσα Δ12 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στη σύγχρονη προβληματική της κοινωνιολογίας της οικογένειας και της οικογενειακής πολιτικής. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει αναλύσεις της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού και τρόπου οργάνωσης των μεταβολών στους ρόλους και τις συμπεριφορές των μελών της οικογένειας, της […]