Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία

Εγκαίνια Δημοτικού Ιατρείου Πατησίων

Σχεδιάσθηκε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής δημοτικής δομής, τα Δημοτικά Ιατρεία/ Πολυδύναμα Κέντρα ολοκληρωμένης υποστήριξης ευπαθών ομάδων στο οποίο ενσωματώνονται τόσο ιατρικές όσο και κοινωνικές υπηρεσίες. Το μοντέλο λειτουργεί με βάση την αντίληψη που εκκινεί από τον ισχύοντα ορισμό της Υγείας, έτσι όπως περιλαμβάνεται στον πρόλογο του καταστατικού του Παγκοσμιου Οργανισμού Υγείας από το 1948 και με βάση τον οποίον «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας».

Τον Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, με την προσθήκη κοινωνικών υπηρεσιών στις ήδη προαναφερθείσες παροχές των ιατρείων. Η δομή ανακαινίσθηκε από το ΕΣΠΑ (2007-2013) και λειτούργησε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νιάρχου μέχρι τις 28/02/2018 και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική Σχολή, καθηγητής κοινωνικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας).

Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του Πολυδύναμου Ιατρείου Πατησίων, επίσης ανακαινισμένο μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, με χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Επιτροπής (Έργο ESTI@). Η λειτουργία του προβλέπεται σε πρώτη φάση έως και τον Μάιο του 2019 και υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΑ).

Το μοντέλο λειτουργίας των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:
• Διευρευμένη διεπιστημονική ομάδα
• Παροχή ευρείας κλίμακας υπηρεσιών
• Αξιοποίηση νέου τύπου ηλεκτρονικών πληροφοριακών εργαλείων
• Άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία
• Συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Προώθηση εθελοντικής προσφοράς
• Υψηλού επιπέδου επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία
• Συνεχής εκπαίδευση στελεχών
Ειδικά για το σκέλος της εκπαίδευσης, οργανώθηκαν

Το εξειδικευμένο προσωπικό των Πολυδύναμων Κέντρων σε συνεργασία με άλλους φορείς παρέχει στους κατοίκους τις εξής νέες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες που είναι καινοτόμες για τα δεδομένα των $ημοτικών Ιατρείων:
• Ενημέρωση πολιτών για παροχές που δικαιούνται.
• Ανίχνευση αναγκών, αξιοποίηση ίδιων δυνατοτήτων Δήμου, παραπομπές
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά κ.α.
• Παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες, Προ/περιγεννετικές Υπηρεσίες)
• Πρωτογενή πρόληψη και προαγωγή υγείας.
• Υποστήριξη παιδιού και Οικογένειας (Συμβουλευτική σε γονείς & παιδιά,
εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργική απασχόληση παιδιών, πολιτιστικές δραστηριότητες, μαθήματα γλώσσας, δανειστικές βιβλιοθήκες).
• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Απασχόλησης & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
• Νομική Υποστήριξη (Νομική Συμβουλευτική, Νομική εκπροσώπηση όπου
απαιτείται)
• Υπηρεσίες street work (παροχή πρώτης ανάγκης τρόφιμα & λοιπά είδη,
ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου).

Με τη νέα πολιτική του Δήμου Αθηναίων για μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων και αναγκών των πολιτών στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία προωθούνται οι εξής στόχοι:
• βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων
• αντιμετώπιση προβλημάτων οικογενειών και μεμονωμένων ατόμων
• δημιουργία σημείου αναφοράς για τους κατοίκους των Δημοτικών
• αποκέντρωση και αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου

Σημαντική παράμετρο για την νέα πολιτική των Πολυδύναμων Ιατρείων αποτέλεσε η πλήρης αξιοποίηση θεσμικών και ιδιωτικών πόρων, μέσα από την οποία επιτεύχθηκαν στόχοι που λύνουν χρονίζοντα προβλήματα του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν Ευρωπαϊκές και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις που υποστήριζαν την κοινωνική καινοτομία (κονδύλια ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος).

Το μοντέλο του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου εκτός από τα Δημοτικά Ιατρεία Κυψέλης και Πατησίων προγραμματίζεται να επεκταθεί στα Δημοτικά Ιατρεία του Νέου Κόσμου, των Πετραλώνων και της Σόλωνος μέσα από την αξιοποίηση των πόρων της ΟΧΕ/ΕΣΠΑ του δήμου Αθηναίων.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Τελική Αναφορά για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κυψέλης για το 2017: