Ενημερωτικά Φυλλάδια-Αφίσες

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Για να δείτε «Το έργο του Δήμου Αθηναίων στην Υγεία, την Πρόνοια, την Ισότητα», πατήστε:

Το παραπάνω φυλλάδιο, εκτός από τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά, είναι διαθέσιμο και στα Αραβικά, τα Φαρσί και τα Ουρντού.

Αφίσες