Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESTI@

Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στον δήμο της Αθήνας

Το έργο ESTI@ επιλέχθηκε ανάμεσα σε δεκάδες άλλα και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα EaSI). Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2019.

Η καινοτομία του έργου είναι η παροχή ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών μέσω ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που παρέχεται σε ένα μόνο σημείο, «Οne Stop Shop». Το μοντέλο αυτό υλοποιείται σε δυο δομές, αρχικά στο Φρουραρχείο και αργότερα στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησιών. Ο βασικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να επιτύχουν επανένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία έτσι ώστε να
μπορούν σταδιακά να διατηρήσουν τα νοικοκυριά τους, χωρίς την ανάγκη στήριξης τους από την κοινωνική πρόνοια. Η ατομική κοινωνική υπηρεσία (με ένα υποσύνολο υπηρεσιών) του κάθε ωφελούμενου είναι ο σκοπός του έργου. Οι δομές θα προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη αλλά θα πληροφορούν και να προσφέρουν πρόσβαση και σε άλλες δομές.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
• Απασχόληση (Εργασιακός σύμβουλος, Σύμβουλος Κοινωνικής επιχειρηματικότητας)
• Ιατρικές (Γενικός/ή Γιατρός, Γυναικολόγος, Καρδιολόγος, Οδοντίατρος, Παιδίατρος, Πνευμονολόγος, Ψυχίατρος)
• Ψυχοκοινωνική στήριξη (Στέλεχος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Ψυχολόγος για την περιγεννητική περίοδο, Ομάδα Street work)
• Νομική συμβουλευτική
• Υπηρεσίες για τα παιδιά (δημιουργική απασχόληση)
• Περιγεννητική φροντίδα (υπηρεσίες προς εγκυμονούσες και νέες μητέρες)
• Παροχή τροφίμων και ρούχων, φαρμάκων, οικιακού καθαρισμού και υγιεινής στο Παλαιό Φρουραρχείο
• Ενημέρωση και παραπομπή αστέγων που εντοπίζονται μέσα από streetwork στις δύο δομές του Έργου

Οι υπηρεσίες δεν προσφέρονται αποσπασματικά αλλά είναι μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου βασισμένο στις ανάγκες του κάθε δικαιούχου.

Και στις δύο δομές επιτεύχθηκαν διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης (διαρθρωτική, επιχειρησιακή και παροχής υπηρεσιών) με σκοπό την ικανοποίηση και ανταπόκριση με ολιστικό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών.

Με την εμπειρία της υλοποίησης έγινε πλέον σαφές ότι τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ολιστική προσέγγιση και πρέπει να προσεγγίζονται ως φαινόμενο πολλαπλών επιπέδων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, εξειδικευμένες παραπομπές, διαχείριση υποθέσεων, συνεργασία).

Μια άλλη καινοτόμος πτυχή του έργου ESTI@ είναι ότι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος ένα νέο μοντέλο συνεργασιών, υπό την εποπτεία ενός Δήμου, σε πολλά επίπεδα: σε επίπεδο ατόμου-επαγγελματία, σε επίπεδο ομάδας (πώς αλλάζει η ομάδα των επαγγελματιών, σε οργανωτικό επίπεδο (πώς οι διαφορετικοί τύποι
φορέων προσεγγίζουν μια νέα προοπτική λειτουργίας) και σε κοινωνικό επίπεδο (πώς η τοπική κοινότητα βλέπει αυτό το νέο φάσμα υπηρεσιών) έτσι ώστε να παρέχονται βιώσιμα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους κοινωνικά πειράματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ESTI@.