Ισότητα των Φύλων

Το τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων
Στόχος του τμήματος όσον αφορά την ισότητα των φύλων αποτελεί η ανάπτυξη των δημοτικών πολιτικών και προγραμμάτων με την οπτική του φύλου. Έχει διπλό ρόλο:
• συμβουλευτικό, προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου, με έμφαση στις γυναίκες, και
• συντονιστικό προς το εσωτερικό του Δήμου (υπηρεσίες και δομές) με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές (gender mainstreaming).

Το Τμήμα σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, δραστηριοποιείται για τη λήψη μέτρων σχετικών με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο, την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων αναφορικά με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, τη λήψη μέτρων για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών/ ιδιωτικών υποχρεώσεων και την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Συνοπτικά το έργο του τμήματος περιλαμβάνει:
• συνεχή πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από τα σχετικά ζητήματα (εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά.)
• συμβουλευτική εργασιακής ένταξης, κίνητρα για προσλήψεις, ανατροπή
στερεοτύπων
• εφαρμογή των άρθρων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες στο Δήμο Αθηναίων
• ενίσχυση επαφών και συνεργασιών με φορείς – ευκαιρίες για εξεύρεση πόρων.

Έργα και δράσεις

Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας & τα παιδιά τους

Η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του κοινωνικού φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, υποστήριξε μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) τη λειτουργία Ξενώνα στο δήμο Αθηναίων του 1993. Ο ξενώνας παρείχε φιλοξενία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες που υφίστανται βία και τα παιδιά τους. Ο Ξενώνας αποτέλεσε τον μοναδικό Ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες στη χώρα. Το 2010 διακόπτεται η λειτουργία του, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης της τότε Δημοτικής Αρχής να συνεχίσει τη λειτουργία του ξενώνα.

Το 2011 η νέα Δημοτική Αρχή του Γ. Καμίνη) υπογράφει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεσμεύεται να υποστηρίξει την επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Ξενώνα.

Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες και το 2014 ξεκίνησε η αναβαθμισμένη επαναλειτουργία του Ξενώνα στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας της ΓΓΙΦ (Ξενώνες και Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων, Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ).

Ο Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών αποτελεί μια κρίσιμη κοινωνική δομή παροχής υπηρεσιών σε μια ιδιαίτερη ομάδα ωφελουμένων που απευθύνονται σε αυτόν για να προστατευθούν τόσο από τη σωματική όσο και την ψυχολογική βία, δύο μορφές που έχουν την ίδια σημασία, αφού τα όριά τους δεν είναι σαφή και οι συνέπειες αμφίδρομες.

Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο (από το 2015) και παρέχει
προσωρινή (3 μήνες με δυνατότητα παράτασης), ασφαλή φιλοξενία, πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός) σε γυναίκες θύματα σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας και τα παιδιά τους, καθώς και νομική συμβουλευτική μέσω παραπομπών στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ.

Ο Ξενώνας στεγάζεται σε κτίριο με ειδική διαμόρφωση για ΑμεΑ σε μη ανακοινώσιμη διεύθυνση και σε περιοχή προσβάσιμη στα μέσα μεταφοράς. Έχει δυναμικότητα 20 δωματίων και φιλοξενεί γυναίκες θύματα βίας με τα παιδιά τους ανεξαρτήτως εθνικότητας. Κατά το διάστημα 2014-2018 έχουν φιλοξενηθεί 114 γυναίκες και 118 παιδιά.

Ο Ξενώνας του δήμου για γυναίκες που υφίστανται βία έχει επιπλέον φιλοξενήσει μέχρι το τέλος του 2018, 37 γυναίκες πρόσφυγες με τα παιδιά τους.

Δράσεις για γυναίκες πρόσφυγες

• Στις 20 Ιουνίου 2017 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων συστάθηκε ομάδα εργασίας με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας και το τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων σε συνεργασία με το Δίκτυο γυναικών μεταναστριών «ΜΕΛΙΣΣΑ» και άλλους 13 θεσμικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις με θέμα: «Γυναίκες Πρόσφυγες και διακρίσεις λόγω φύλου στην καθημερινή διαβίωση».
• Η ομάδα Εργασίας στη συνέχεια εντάχθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) του Δήμου Αθηναίων, η οποία λειτουργεί ως High Level Group για τις έμφυλες διακρίσεις στη διαχείριση της καθημερινής διαβίωσης με έμφαση στη βία. Το τμήμα Πολιτικών Ισότητας είναι υπεύθυνο σε συνεργασία με το Δίκτυο «Μέλισσα» για τη λειτουργία της Επιτροπής η οποία συνεδριάζει μία φορά το μήνα.
• Ο Ξενώνας του δήμου για γυναίκες που υφίστανται βία έχει φιλοξενήσει μέχρι τέλος του 2018, 37 γυναίκες πρόσφυγες με τα παιδιά τους

Ανάπτυξη συνεργασιών/ συμμετοχή σε προγράμματα

• Ανάπτυξη συνεργασιών για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και πραγματοποίηση δράσεων με θεσμικούς φορείς και γυναικείες οργανώσεις όπως τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας κλπ.
• Το τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων συνδιοργάνωσε ως εταίρος με το συντονιστή το Kέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), την υλοποίηση του Έργου ARIADNE/ ΑΡΙΑΔΝΗ στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» με αντικείμενο «Η Ανάπτυξη και υποστήριξη διατεομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών». Συμμετείχαν επίσης ως εταίροι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), η Εταιρεία Μελέτης Σοβαρών και Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών (ΑΝΑΚΤΗΣΗ), και το CMT Prooptiki Ltd.

Εκδηλώσεις/ Ημερίδες

• Στις 26 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με θέμα «Δημοτικοί Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας: Προκλήσεις και προοπτικές» Πνευματικό Κέντρο Δ.Α.
• Στις 9 Μαρτίου 2015 διοργανώθηκε Ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) και θέμα «Η Ισότητα των Φύλων αφορά και τους άνδρες» από τον δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, την Τρίτη 10 Μαρτίου, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων. Στην ημερίδα μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος υπέγραψε στη μεγάλη, διεθνή καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών «HeforShe», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της διάσημης ηθοποιού και Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ, Emma Watson. Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας ήταν: «Η ισότητα των φύλων δεν είναι θέμα που αφορά μόνον τις γυναίκες. Πρόκειται για θέμα δικαιωμάτων του ανθρώπου που χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Δεσμεύομαι να αντιδρώ σε κάθε μορφής βίας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κάθε ηλικίας» και στόχο έχει την δέσμευση των ανδρών στον αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων. Την υποστήριξη της εκστρατείας στην σχετική ηλεκτρονική σελίδα-την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων- προσκλήθηκαν να υπογράψουν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Στις 10 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Η Ισότητα των φύλων αφορά και τους άνδρες» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
• Στις 17- 26 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας με θέμα: «Κακοποίηση
Γυναικών : Η πορεία από το Αδιέξοδο στην Έξοδο….» Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Α. «ΜΕΛΙΝΑ».
• Στις 8 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα:« Ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες πρόσφυγες», Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων, Ελαιώνας.
• Στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ «Break the Chain» με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Ευπορίας Ανθρώπων.
Το πολυθεματικό Φεστιβάλ έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (Αnti-Τrafficking Campaign).
•Στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη γυναικεία οργάνωση ”ELLES TOURNENT” το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για την βία κατά των γυναικών στον κινηματογράφο Αλκυονίς με ταινίες απο το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ινδία, τις ΗΠΑ, το Πακιστάν, το Λίβανο, την Αγγλία, το Περού και την Ελλάδα.

• Στις 18 Ιανουαρίου 2017 σε συνεργασία με την Καναδική Πρεσβεία
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση “Δυο φορές παγιδευμένος: πολλαπλές διακρίσεις στην αναζήτηση ασύλου και Προβολή ταινιών.
• Στις 7 Μαρτίου 2017 και στις 16 Μαΐου 2017 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις “Γυναίκες Ηθοποιοί διαβάζουν κείμενα γυναικών συγγραφέων.
• Στις 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών θεατρική παράσταση «MAIDEN» στο Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Α. «ΜΕΛΙΝΑ».
• Στις 7 Μαρτίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Φύλο & Διαφορετικότητα: Τέσσερις Γυναίκες αφηγούνται τη δική τους Ιστορία. Μία γυναίκα πρώην εξαρτημένη, μία γυναίκα με πρόβλημα όρασης, μία γυναίκα με διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, μία γυναίκα πρόσφυγας. Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Α. «ΜΕΛΙΝΑ».
• Στις 23 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε βιωματική εκπαίδευση με θέμα : “Ψυχικός Κάματος των Εργαζομένων” Σεράφειο Κολυμβητήριο.