Βασικά Έργα

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας παρουσιάζονται τα βασικά έργα του δήμου Αθηναίων στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Πρόνοιας και της Ισότητας.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESTI@

Job Center

Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία

Τ.Ε.Β.Α.

Ισότητα των Φύλων

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας

Κοινωνική Κατοικία

ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα

Άτομα με Αναπηρίες