Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2009: Συνέδριο Διεθνείς αναδιαρθρώσεις και μεταβολές στην ποιότητα και οργάνωση τη εργασίας που οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 7-8 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Μεταβαλλόμενα κριτήρια επαγγελματικού διαχωρισμού και σχέσεις εξουσίας στο χώρο εργασίας: φύλο και εθνική καταγωγή”.

2008: Συνέδριο Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή: Φύλο, Εκπαίδευση & Επιλογές, που οργάνωσε το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 15-18 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων. Από την Συνθήκη της Ρώμης στα προγράμματα ισότητας του ΕΠΕΑΕΚ II.

2007: Ημερίδα Αποτελέσματα του προγράμματος: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ I: Φύλο και Μετανάστευση, που οργάνωσε το ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Αθήνα, 23 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Μετανάστριες Εργαζόμενες και Μητέρες. Ο ρόλος των παιδικών σταθμών και του σχολείου στις πρακτικές κοινωνικής ένταξης”.

2007: Διεθνές Συνέδριο European Union Studies Association, που οργάνωσαν τα McGill University και Université de Montréal (Montreal, 17-19 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “The European Gender Institute: New Opportunities for connecting expertise, policies and civil society” (με την Agnès Hubert).  

2006: Διεθνές Εργαστήρι Women’s Careers and Equal Opportunity Policies in Europe, που οργάνωσε το Universidonna – Studi di Genere e Pari Opportunità (Μιλάνο, 2 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “EU Policies for Gender Equality in Science and Research”.

2006: 6th European Gender Research Conference Gender and Citizenship in a Multicultural Context, (Łóτź, 3 Σεπτεμβρίου). Εισήγηση με θέμα .  

2006: Συνέδριο Euroscience Open Forum, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (Μόναχο 15-19 Ιουλίου). Εισήγηση με θέμα Positive Action and gender mainstreaming: a dual-track approach to public policy making for science and research”, στην ενότητα Fishing from a bigger pool: women’s participation a prerequisite for scientific excellence.

2006:  Αγορά εργασίας και απασχόληση: Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οργάνωσε το το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) (Αθήνα, 21 και 28 Ιουνίου). Εισηγήσεις με θέμα “Η Πολιτική της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων: θεσμικό πλαίσιο, μηχανισμοί και εργαλεία – Πολιτικές Απασχόλησης” και “Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών”.

2006: Fifteenth International Conference, που οργάνωσε το Council for European Studies (Σικάγο, 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου). Critics στο panel “The Politics of Sexual Harassment: A Comparative Study of the United States, the European Union and Germany”, ομιλήτρια ; (discussant) στο panel “Equality, Diversity and Discrimination: Implications of Changes in the European Landscape for Equality Policy and Organized Civil Society”.

2006: Pre-Conference Workshop Migration, Identity and Belonging in Europe, που οργάνωσε το Council for European Studies. Εισήγηση με θέμα “Migration, Gender and Every Day Life: Albanian and Ukrainian Domestic Workers in Athens”.

2005: Διεθνές Συνέδριο Gender Mainstreaming: Theoretical Approaches and Innovative Strategies, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Calabria (2 Δεκεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Gender Sensitive and Women Friendly Public Policies: A Comparative Analysis of Their Progress and Impact”.

2005: Εργαστήριο Women in Scientific Careers: Unleashing the Potential, που οργάνωσε ο ΟΟΣΑ (Παρίσι, 16-17 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Contribution to the Concluding Panel: An Academic Perspective”.

2005: Ημερίδα Η έμφυλη ανισότητα ως πρόβλημα πολιτικής. Η ενσωμάτωση ποιου;, που οργάνωσε το ΕΚΚΕ (Αθήνα, 4 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα “Η ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές σε αντιδιαστολή προς τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών. Μια συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ε.Ε.”.

2005: Διημερίδα Σπουδές φύλου σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού: Αποτίμηση και προοπτικές, που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 31.3–1.4). Εισήγηση με θέμα «Σπουδές φύλου και ισότητας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο».

2005: Θεματικό Σεμινάριο Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνική Αφάλιση, που οργάνωσε το ΚΕΚΜΟΚΟΠ – EQUAPOL (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου). Συντονισμός της θεματικής ενότητας “Ισότητα των φύλων στην Κοινωνική Ασφάλιση” και εισήγηση με θέμα “Σχολιασμός των πορισμάτων της έρευνας EQUAPOL για την ισότητα των φύλων στην κοινωνική ασφάλιση”.

2004: Συμπόσιο η Θέση των Γυναικών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και οι Πολιτικές Φύλου στα Πανεπιστήμια, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου). Συντονισμός στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Θέματα Φύλου” και εισήγηση με θέμα “Σπουδές φύλου και ισότητας στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες”.

2004: Πανευρωπαϊκή διάσκεψη για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity που οργάνωσε το Johns Hopkins University, (Bologna, 24-26 Ιουνίου). Συντονισμός του panel “EU Equality Policies Evaluated and Questioned”. Εισήγηση με θέμα “Gender Mainstreaming Versus Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Quality Policy”.

2004: Διεθνές Συνέδριο Gender in the Mediterranean: Emerging Discourses and Practices που οργάνωσε το Mediterranean Institute of Gender Studies (Λευκωσία, 5-7 Μαρτίου). Συντονισμός της θεματικής ενότητας “Gender(ed) Policies I” και εισήγηση με θέμα “Gender Mainstreaming: An Opportunity or A Trap for Gender Equality? The case of the EU Structural Funds in Greece”.

2004: Σεμινάριο Strategies of Equal Opportunities in Europe. Case Studies and Good Practices που οργάνωσε το Policy Research Centre on Equal Opportunities (Αμβέρσα, 20 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “The Co-optation of Gender Concepts in the EU Policies: The Case of Reconciliation of Work and Family”.

2003: Συνάντηση Εργασίας Gender and Diversity: Comparative and Critical Perspectives, που οργάνωσε το European Science Foundation (Utrecht, 15-16 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “The co-optation of gender concepts in EU policies”.

2003: Σεμινάριο Rethinking Radical Spatial Approaches, που οργάνωσαν το Τμήμα Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού του Ε.Μ.Π., το Τμήμα Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (Νάξος, 8-14 Σεπτεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Gender diversity or diversity vs gender equality? Some implications for policy making in the EU”.

2003: Συνέδριο European Conference on Citizens, που οργάνωσε το Federal Agency for Civic Education της Γερμανίας, (Βουδαπέστη, 28.Φεβρουαρίου –1 Μαρτίου). Συμμετοχή με εισήγηση στο εργαστήρι “Economic and Social Governance in the European Union”.

2001: Συνέδριο Gender and Research, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες, 8–9 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Researching Gender and Social Science. The case of Greece”.

2001: Ημερίδα Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα: εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές που οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, (Αθήνα, 1 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα  “Δημογραφική αλλαγή και ζητήματα ισότητας των φύλων”.

2001: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Κοινωνικές εξελίξεις στην σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη, που οργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Αθήνα, 24-26 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης”.

2001: Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συνάντηση Γυναίκες και Επιστήμη: Τάσεις και προοπτικές στην Ευρώπη,  που οργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 15-16 Μαρτίου). Εισήγηση με θέμα “Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα”.

2001: Σεμινάρια Πολιτικού Προβληματισμού Φεμινισμός και εργασία των γυναικών. Συμπτώσεις και αποκλίσεις, που οργάνωσε η Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς». (Αθήνα, Φεβρουάριος – Μάρτιος ):

  1. Θεωρητικές προσεγγίσεις σε μεταβαλλόμενες συγκυρίες
  2. Άκαμπτες ευελιξίες. Αγορά εργασίας, άτομα και οικογένειες
  3. Πολιτικές στην εργασία. Από τα κινήματα στο κρατικό φεμινισμό
  4. Πολλαπλές διακρίσεις και αποκλεισμοί στο χώρο εργασίας

Σχεδιασμός του κύκλου σεμιναρίων και εισηγήσεις με την Ντίνα Βαΐου.

2000: 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φεμινιστικής Έρευνας Body Gender Subjectivity Crossing Disciplinary and Institutional Borders, που οργάνωσε το Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne (Μπολόνια, 28 Σεπτεμβρίου–1  Οκτωβρίου). Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) και εισήγηση με θέμα “From the Treaty of Rome to the Treaty of Amsterdam: Forty years of mixed gains for gender equality”. 

1997: Συνέδριο Fifth International Industrial Relations Association  European Regional Industrial Relations Congress που οργάνωσε η Irish Association for Industrial Relations and Northern Ireland Forum for Industrial Relations (Δουβλίνο, 26-29 Αυγούστου). Εισήγηση με θέμα “Equal Opportunities and Collective Bargaining: A European Research Project” (με την Isy Vromans).

1994: Συνέδριο Preparatory Conference of Union Member States towards the IV World Conference on Women, που οργάνωσε το Spanish Ministry of Social Affairs (Τολέδο, 14-16 Απριλίου). Εισήγηση με θέμα Le travail des femmes en Europe: Inégalités qui persistent, politiques en difficulté.

1993: Συνέδριο Women on Family Farms, που οργάνωσε το Circle for Rural European Studies, Agricultural University (Wageningen, 15-17 Μαρτίου). Εισήγηση με θέμα Women’s contribution to livelihood strategies on family farms: possibilities and consequences’’.

1990: Συνέδριο International Conference on Participation, Organizational Effectiveness and Quality of Work in the year 2000, που οργάνωσαν οι International Sociological Association and European Group for Organizational Studies, (Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Organizational modernization in a Large Greek Bank: Problems and Opportunities.

1989: Συνέδριο Η Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα, που οργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΚΕ, (Αθήνα, 11-13 Ιανουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Το φύλο στην κοινωνική έρευνα: Μια αποτίμηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΕΚΚΕ” (με την Ντίνα Βαΐου).

1988: Συνέδριο Η Γυναικεία Έρευνα στη Μεσόγειο, που οργάνωσε η ΚΕΓΜΕ (11-13 Δεκεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Το φύλο στην κοινωνική έρευνα: Μια αποτίμηση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΕΚΚΕ” (με την Ντίνα Βαΐου).

1987: Συνέδριο: Η αγρότισσα της Μεσογείου και η Τεχνολογία, που οργάνωσαν οι ΚΕΓΜΕ UNESCO (Αθήνα, 12-15 Οκτωβρίου). Εισήγηση με θέμα Η εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής και η συμμετοχή των γυναικών στις αγροτικές εργασίες. Η περίπτωση του Νομού Ηρακλείου (με την Ελένη Αλιτζόγλου).

1987: 1ο Εθνικό Συμπόσιο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, (Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου). Εισήγηση με θέμα: Η αυτοματοποίηση στον τραπεζικό κλάδο: Απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας.

1987: Διεθνής Διάσκεψη Η Ελληνική Κοινωνία και η πρόκληση της πληροφορικής, που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, (Αθήνα, 27-29 Απριλίου). Εισήγηση με θέμα “Πληροφορική και καταμερισμός εργασίας κατά φύλα”.

1986: Ημερίδα Γυναίκα και Τεχνολογία, που οργάνωσε το Τ.Ε.Ι. Κοζάνης (Κοζάνη, 27 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα: “Πληροφορική και γυναικεία εργασία”.

1986: Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων Η Γυναίκα της Μεσογείου στην Ανάπτυξη,  που οργάνωσε το ΚΕΓΜΕ, (Αθήνα, 13-16 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα Πληροφορική και επαγγέλματα με φύλο.

1986: Σεμινάριο Γυναικεία Απασχόληση και Νέες Τεχνολογίες, που οργάνωσε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, (Αθήνα, 16-17 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Η θέση των γυναικών στις τράπεζες μετά την εισαγωγή της πληροφορικής. Μια πρώτη προσέγγιση”.

1984: Συνάντηση Εργασίας, που οργάνωσε η ομάδα γυναικείων σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Θεσσαλονίκη 9-10 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα: “Θεωρία των γυναικείων σπουδών”.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

2009: Ημερίδα Πολιτικές για την ισότητα των φύλων: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον που οργάνωσε ο ΟΠΕΚ και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ (Λευκωσία 14 Μαρτίου). Εισήγηση με θέμα “Πολιτικές για την ισότητα των φύλων”.

2008: Ημερίδα Επιμόρφωσης/Ενημέρωσης Στελεχών Εκπαίδευσης, που οργάνωσε το Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Θεσσαλονίκη 22-23 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές Ισότητας των Φύλων”.

2008: International Conference Fragmentation? The future of work in Europe in a global economy, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος WORKS (Work Organisation Restructuring in the Knowledge Society) (Rome, 8-9 Οκτωβρίου). Πρόεδρος της συνεδρίας “The future of Work in Europe in a global economy: what are the policy choices”.

2008: Interim Evaluation: Focus Group Meeting, που οργάνωσε το European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Brussels, 4 Σεπτεμβρίου).

2007: 2ος Κύκλος επιμόρφωσης στελεχών και μεντόρων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, που οργάνωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αθήνα, 13-15 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Φύλο και κοινωνική πολιτική”.

2007: Διεθνές Συνέδριο Equal Opportunities and Human Rights, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης (Ρώμη, 25-26 Οκτωβρίου). Εισήγηση με θέμα, Research by, for and about Women.

2006: Συνεδρίαση της Β΄ Ολομέλειας του Δικτύου «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ», που οργάνωσε το Δίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ (Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου). Ενημέρωση για την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (D.G.Research) με αντικείμενο Women in Research Decision Making.

2006: Ημερίδα Στρατηγικές Προώθησης των γυναικών στον τεχνικό κλάδο και στις επιστήμες, που οργάνωσε η ΕΔΕΜ (Αθήνα, 11 Νοεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθηση των γυναικών στην έρευνα και την επιστήμη”.

2006: Ημερίδα Égalité des sexes: En quête de justice dans un monde d’inégalités, που οργάνωσε το UNRISD (Παρίσι, 5 Οκτωβρίου). Εισήγηση με θέμα “Les femmes en politique dans l’ UE”.

2006: Ημερίδα Η γυναίκα στην Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το Δίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ, που οργάνωσε το Δίκτυο ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ (Αθήνα, 30 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα “Οι Σπουδές φύλου στα Ελληνικά Πανεπιστήμια”.

2006: Συνέδριο Δράσεις Ευαισθητοποίησης κατά των Διακρίσεων στην Εργασία, που οργάνωσε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Αθήνα, 10-11 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Διακρίσεις λόγω Φύλου στο Χώρο Εργασίας: Θεσμικό Πλαίσιο και Εφαρμογές”.

2006: 1ο Πανόραμα Για την Ισότητα των Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας, Γραφείο Ισότητας (Αθήνα, 5-6 Μαΐου). Συντονισμός του panel “Ιστορία και Δικαιώματα των γυναικών: Ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων”. 

2006: Αναπτυξιακό Συνέδριο Για Θέματα Ισότητας των Φύλων κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, που οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Ισότητας (Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Αποτίμηση των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ II για την τριτοβάθμια εκπαίδευση”.

2006: Συνέδριο European Charter of Equality for Women and Men in Local Life, που οργάνωσε το Council of European Municipalities and Regions (Brussels, 20-21 Φεβρουαρίου). Συντονισμός της πρώτης συνεδρίας.

2006: Ημερίδα Νέες ευκαιρίες για την απασχόληση ανέργων γυναικών στην περιφέρεια Αττικής, που οργάνωσε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Ισότητας, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» (Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Ισότητα στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Προέλευση – Προοπτικές”.

2005: 2ο Σεμινάριο A European Charter for Equality of Women and Men at Local and Regional Level, που οργάνωσε το Council of European Municipalities and Regions (Limassol, 4-5 Νοεμβρίου). Συντονισμός της θεματικής ενότητας “Women’s participation in politics in Mediterranean and Southern European countries”.

2005: Ημερίδα Σύγχρονή Περσε-φώνη: Νέες Γυναίκες Αντιμέτωπες με την Ανεργία, που οργάνωσε το έργο «Περσεφώνη- Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών» και η Άρσις (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου). Εισήγηση με θέμα “Η Ισότητα των φύλων στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Προέλευση και Προοπτικές”.

2005: 1η Συνάντηση Εργασίας Priority areas for achieving equity: advocating for change in the policy and legal framework, που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος: Ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή, (Αθήνα 12-16 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα “Creating the legal framework for gender equality: Constitutional provisions/ international instruments/ EU obligations”.

2005: Φόρουμ για την Συμφιλίωση Εργασίας και Οικογένειας, Θεματικό Δίκτυο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που οργάνωσε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Αθήνα, 5 Απριλίου). Γενικός συντονισμός του Φόρουμ.

2005: Πρόγραμμα Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας – Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Gender Policies in European Union and in Greece”.

2004: Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών Γυναίκες στην αυτοδιοίκηση. “Περισσότερες γυναίκες για καλύτερες πολιτικές”, που οργάνωσαν οι Επιτροπές Ισότητας της ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ (Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Γυναίκες και άνδρες στην πόλη: Η πόλη της ισότητας των φύλων”.

2004: Εισηγήτρια στο Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Έργο MAGAP II, που οργάνωσε η εταιρεία η ΤΕΔΚΝΑ (Αθήνα, 19 Νοεμβρίου).

2004: Πρόγραμμα συναντήσεων Το γυναικείο μοντέλο στην πολιτική, που οργάνωσε η ΤΕΔΚΝΑ (Αθήνα, 15 Οκτωβρίου). Εισήγηση με θέμα “Ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων”.

2004: Συνάντηση εμπειρογνωμόνων Equality in European Towns, που οργάνωσε το CEMR (Council of European Municipalities and Regions) (Βαρκελώνη, 14-15 Σεπτεμβρίου). Συμμετοχή στις εργασίες.

2003: Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συνεργασία στην οικογένεια και την εργασία, που οργάνωσε το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου). Εισήγηση με θέμα Mainstreaming: Ευκαιρία ή παγίδα για τις γυναίκες;”.

2003: Σεμινάριο Πολιτικές Ισότητας στο Γ΄ΚΠΣ, που οργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας (ΕΥΣΕΚΤ) (Ιθάκη, 19-20 Ιουνίου). Εισήγηση με θέμα “Η διάσταση της ισότητας των φύλων στη διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ”.

2003: 2η Συνάντηση Εργασίας Gender Equality in South Eastern Europe, που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Θεσμική Υποστήριξη στις Χώρες της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης (Αθήνα, 11-17 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα Equal participation and representation in decision making bodiesκαι συγγραφή συγκριτικής έκθεσης στη βάση των εθνικών εκθέσεων Αλβανίας, Βουλγαρίας, Μακεδονίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου.

2003: Παρουσίαση Έρευνας Η Κυπρία Γυναίκα στην Πολιτική και Δημόσια Ζωή, που οργάνωσε η Γυναικεία Οργάνωση Ενωμένων Δημοκρατών (Λευκωσία, 12 Μαΐου). Εισήγηση με θέμα “Οι Γυναίκες στα Κέντρα Πολιτικών Αποφάσεων στην Ε.E: αποτίμηση των πολιτικών και νέες προοπτικές στη διαδικασία οικοδόμησης της Ευρώπης”.

2003: Συνέδριο Marché du travail et genre dans les pays du Maghreb. Spécificités, points communs et synergies avec l’ Europe, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο ULB του Βελγίου (Rabat, 11-12 Απριλίου). Εισήγηση με θέμα “Femmes et sciences de la Commission européenne”.

2003: Σεμινάριο Studio di fattibilità dell’ Istituto per le Strategie di Genere: le Ragioni di un Progetto,που οργάνωσε το Centro Documentazione Donna Modena, (Μπολόνια, 7 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Η εμπειρία του ΚΕΘΙ”.

2003: Συνέδριο Ίση αμοιβή – Προσοχή στο κενό, που οργάνωσε το ΚΕΘΙ (Αθήνα, 30 Ιανουαρίου –1 Φεβρουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων”.

2003: Σεμινάριο Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών. Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, που οργάνωσαν το ΚΕΘΙ και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αθήνα, 13 Ιανουαρίου). Εισήγηση με θέμα “Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την ισότητα”.

2002: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στελεχών Δημόσιας Διοίκησης της Κύπρου σε θέματα ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που οργάνωσε ο ΕΟΠ (Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου). Συμμετοχή με εισήγηση.

2002: Ημερίδα Γυναίκα και Πόλη, (Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου). Εισήγηση με θέμα “Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

2002: Συνέδριο Ισότητα των Φύλων, που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Εθνική Οικονομίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου- 1 Μαρτίου). Συνόψιση των εργασιών του Συνεδρίου.

2001: Συνάντηση Expert Meeting on Gender Equality, που οργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών της Σουηδίας (Sigtuna, 16 Μαΐου). Συμμετοχή με εισήγηση.

2000: EU-US Symposium Women and Changing Democracy in EU, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Cellule de prospective) (Βρυξέλλες, 29-30 Ιουνίου). Συμμετοχή στις εργασίες του Συμποσίου.

1999: Πρόγραμμα REDA–NOW, (Κατάρτιση – Εξειδίκευση Συμβούλων Ισότητας) που οργάνωσε η ΕΕΤΑΑ (Αθήνα, 5 Απριλίου). Εισήγηση με θέμα “Ευρωπαϊκή Ένωση και ισότητα των δύο φύλων”.

1998: Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων, που οργάνωσαν το Πάντειο Πανεπιστήμιο – ΔΙΟΤΙΜΑ (Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου). Συμμετοχή με εισήγηση.

1998: Σεμινάριο Μέτρα εναντίον των διακρίσεων και η προαγωγή ίσων ευκαιριών για κύπριους άνδρες και γυναίκες και η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Σπίτι «Ζήνων» (Λευκωσία, 29-30 Οκτωβρίου). Συμμετοχή με εισήγηση.

1998: Σεμινάριο Italia in Europa, που οργάνωσε η Υπουργός για την Ισότητα των φύλων (Ρώμη, 25 Φεβρουαρίου). Συμμετοχή με εισήγηση.

1998: Σεμινάριο European Week of Leaders Entrepreneurs, που οργάνωσε η Confederazione Italiana della piccola e media Industria (Ρώμη, 16-20 Φεβρουαρίου). Εισήγηση

1993: Σεμινάριο Προοπτικές για τις αγρότισσες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που οργάνωσε η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (Αθήνα, 15-16 Νοεμβρίου). Συντονισμός του εργαστηρίου για τη συμμετοχή των αγροτισσών στην οικονομική και αγροτική ζωή

1985: Προπαρασκευαστική συνάντηση για το Διεθνές Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τη δεκαετία των γυναικών στο Ναϊρόμπι, που οργάνωσε το ΚΕΓΜΕ (Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου).  Εισήγηση με θέμα Women’s Studies: Prospects and Limitations (με την Ντίνα Βαΐου).