Βιογραφικό

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φύλο, κοινωνία, πολιτική» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ήταν επιστημονική υπεύθυνη ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων για το φύλο, την μετανάστευση και τις πολιτικές ισότητας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του οποίου υπήρξε η πρώτη Διευθύντρια (2006-2009).

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Iσότητας στο Δήμο Αθηναίων (2014-2019) και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991-1999) και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002).

Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα φύλου, μετανάστευσης και πολιτικών ισότητας των φύλων. Ενδεικτικά, ήταν επιστημονικά υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά (FP5 και FP7) Ερευνητικά Προγράμματα EQUAPOL:Gender-sensitive and women-friendly public policies: a comparative analysis and assessment of their progress and impact, GeMIC: Gender, migration and intercultural interaction in the South East Europe (www.gemic.eu) και MIG@NET: Migration, Gender and Digital Networks (www.mignetproject.eu). Παράλληλα, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και εκθέσεων πολιτικής σε θέματα ισότητας, ένταξης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Social Politics, European Journal of Women’s Studies, Les Cahiers du Genre. Παράλληλα, είναι συγγραφέας του βιβλίου Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής (2007, Μεταίχμιο) και επιμελήτρια του συλλογικού τόμου Πολιτικές Ισότητας των Φύλων: Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και Εθνικές Πρακτικές (2008, Gutenberg). Έχει πραγματοποιήσει πολλές διαλέξεις σε Συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2012 και το 2003 εξελέγη Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε Θέματα Ισότητας των Φύλων της Ε.Ε.

Έχει αναπτύξει κοινωνική δράση στο πεδίο της ισότητας των φύλων μέσα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Διοτίμα (1989) και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1999-2009). Είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου ευρωπαϊκού φεμινιστικού think tank Gender 5 Plus και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ) (2008) όπου εξελέγη Πρόεδρος (2020).

Η Μαρία Στρατηγάκη έχει σπουδάσει οικονομικά και κοινωνιολογία στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι.