Άτομα με Αναπηρίες

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και
Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα αναπηρίας για τη σημασία της διαφορετικότητας, για τη συνειδητοποίηση και κατανόηση της πραγματικότητας της αναπηρίας και για την ανάγκη επανένταξης των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων έχει καθιερώσει από το 2015 το μήνα Μάρτιο ως «Μήνα Δράσεων Εξοικείωσης και Ευαισθητοποίησης για την αναπηρία», όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, βιωματικές δράσεις και επιστημονικές ημερίδες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αναπηρίας. Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα αναπηρίας έχουν πραγματοποιηθεί από το 2014 μέχρι το 2018:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, το Τμήμα διοργάνωσε ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες (3 Δεκεμβρίου) και την Παγκόσμια ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) με θέμα: «Στηρίζοντας τα Άτομα με Αναπηρία» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων- Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης.

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2015 αναπτύχθηκε συνεργασία για το Πρόγραμμα της Πινακοθήκης Γκίκα για άτομα με χαμηλή όραση ή τυφλότητα.

Στις 28 Μαρτίου 2015, το Τμήμα σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) και με τη υποστήριξη εθελοντών των Συμμάχων Υγείας διοργάνωσε «Δράση προσομοίωσης κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας» στην πλατεία Συντάγματος (ώρα 12:00-14:00 ).

Στις 29 Οκτωβρίου 2015 το Τμήμα παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει συμμετέχοντας στην ημερίδα με θέμα «Δικαίωμα στην Πράξη» του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρησης «Εστία» που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο St George Lycabettus.

Στις 19 Μαρτίου 2016, το Τμήμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ), την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ) και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΕΛΣΣΑ), διοργάνωσε δράσεις εξοικείωσης με την αναπηρία στο πλαίσιο των δράσεων «Μάρτιος: Μήνας δράσεων του δήμου αθηναίων για την αναπηρία» στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων και στο κτίριο Μηχανουργείο (ώρες 11.00- 14.30).

Στις 22 Μαρτίου 2016, το Τμήμα σε συνδιοργάνωση με τη «Μελεδώνη- Πανελλήνια Ένωση Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση», οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Δράσεις και Προοπτικές για τα άτομα με αναπηρία» στο πλαίσιο των δράσεων «Μάρτιος: Μήνας δράσεων του δήμου Αθηναίων για την αναπηρία» στο Αεροφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων (ώρες 8:30- 17:30).

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 το Τμήμα παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει
συμμετέχοντας στο focus group που οργανώθηκε από τo Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) στα γραφεία του HIGGS, sστο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Advancing the Sector through Innovation and Variation» με στόχο την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Στις 8 Μαρτίου 2017 το Τμήμα παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει
συμμετέχοντας στο focus group που οργανώθηκε από την ΠΕΨΑΕΕ στην αίθουσα Europe Direct City of Athens, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “HERO” με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου εκπαίδευσης για τη στέγαση ατόμων με ψυχική νόσο.

Στις 18 Μαρτίου 2017 το Τμήμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά (Σ.Κ.Ε.Π.), την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΕΛ.Σ.Σ.Α.) διοργάνωσε δράση εξοικείωσης με την αναπηρία στο πλαίσιο των δράσεων «Μάρτιος: Μήνας δράσεων του δήμου Αθηναίων για την αναπηρία» στην αίθουσα Europe Direct του δήμου Αθηναίων (ώρες 11.00-14.00).

Στις 22 Μαρτίου 2017, το Τμήμα σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Προσαρμοσμένων %ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ και το χοροθέατρο %ΑΓΙΠΟΛΗ
διοργάνωσε %ράση ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στο πλαίσιο των δράσεων «Μάρτιος: Μήνας δράσεων του δήμου Αθηναίων για την αναπηρία» και της λειτουργίας των Ανοικτών Σχολείων στο 9ο Ειδικό %ημοτικό σχολείο Αθηνών (ώρες 17.00-18.30).

Στις 17 Μαρτίου 2018 το Τμήμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής
Ευθύνης για Παιδιά (Σ.Κ.Ε.Π.), το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος», την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Άσπεργκερ (ΕΛ.Σ.Σ.Α.) διοργάνωσε δράση εξοικείωσης με την αναπηρία στο πλαίσιο των δράσεων «Μάρτιος: Μήνας ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία στο δήμο Αθηναίων» στην αίθουσα Νέοι Φούρνοι στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων (ώρες 9.30-14.30).

Στις 8 Μαΐου 2018 το Τμήμα παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει συμμετέχοντας στο 13o Διεθνές CIF Hellas (Council International Fellowship Hellas- Συμβούλιο Διεθνούς Συμφιλίωσης Ελλάδος) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγών που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Στις 14 Μαΐου 2018 το Τμήμα παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχει συμμετέχοντας στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «Αργώ» με θέμα «αναζητώντας την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας μέσα στην κρίση» που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Στις 16 Οκτωβρίου 2018 το Τμήμα σε συνεργασία με το Κοινωνικό ΕΚΑΒ διοργάνωσαν εκδήλωση με Θέμα: «Πρόσφυγες με αναπηρία: Μία αφανής τραγωδία στη χώρα μας» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης (ώρες 18.00-21.00).

Παράλληλα, το Τμήμα παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τα ΑμεΑ τα οποία απευθύνονται στην υπηρεσία αναζητώντας ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, καθώς και για την εργασιακή τους ένταξη και αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής είναι θεμελιώδεις τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιστατικών, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο δράσης σε τοπική και ευρύτερη κλίμακα. Ο αριθμός των ΑμεΑ που
απευθύνεται στο Τμήμα μηνιαίως ανέρχεται σε 30 περίπου άτομα. Αναλύοντας το προφίλ τους σε ποσοστό 47% είναι άντρες και 53% γυναίκες, σε ποσοστό 91% είναι Έλληνες και 9% προέρχονται από άλλες χώρες, ενώ ως προς το είδος της αναπηρίας ποσοστό 34% είναι άτομα με νοητική υστέρηση, 16% άτομα με ψυχική νόσο 15% με αυτισμό, 12% άτομα με κινητική αναπηρία και 23% άτομα με βαριά αναπηρία ή άλλες αναπηρίες.

Για το συντονισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καταγραφή φορέων και υπηρεσιών, κέντρων κατάρτισης και συλλόγων ΑμεΑ. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα λειτουργεί ως υπηρεσία πληροφόρησης και δικτύωσης με αρμόδια όργανα και φορείς. Για την ενίσχυση της εξυπηρέτησή τους αξιοποιούνται παράλληλα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «ΝOIAZOMAI» και «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» του δήμου Αθηναίων.