Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία δημιουργικής, ανοδικής πορείας που συνδέθηκε όχι μόνο με την πορεία της Ανωτάτης Παιδείας και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και με τον ευρύτερα κοινωνικό μετασχηματισμό στη χώρα μας. Σήμερα το Πάντειο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει δέκα (10) Τμήματα:

Α) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Β) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γ) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Δ) Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ε) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΣΤ) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ζ) Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπο­λογίας, Η) Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Θ) Τμήμα Ψυχολογίας, Ι) Γενικό Τμήμα Δικαίου.

Ιστοσελίδα: http://www.panteion.gr/

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα νέο και καινοτόμο Τμήμα που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Προέρχεται από την κατάτμηση (Π.Δ. 106/2004) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 (Π.Δ.377/89) και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Η κοινωνική πολιτική ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στους σκοπούς του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 Ιστοσελίδα: http://www.koinpolpanteion.gr/