Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

2012/10/15
Προπτυχιακό Μάθημα: Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Πέμπτη 14:00-17:00

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια του φύλου και των έμφυλων σχέσεων κυριαρχίας, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων παρεμβάσεων στους βασικούς τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το μάθημα αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας με την οπτική του φύλου και διερευνά τον τρόπο με τον οποίον τα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής επιδρούν διαφορετικά στην καθημερινή ζωή των ανδρών και των γυναικών. Έμφαση δίνεται στις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια, τη μισθωτή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τη μετανάστευση, την οργάνωση της φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Για τις Eνδεικτικές Eρωτήσεις του μαθήματος, πατήστε εδώ.

Σύγγραμμα:

Στρατηγάκη, Μ., 2007. Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής,  Αθήνα: Μεταίχμιο.

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Αθανασίου, Α., (επίμ.) 2006, Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Αθήνα:  Νήσος.

Αρσέλ Τάτα Λ., 2010. Βία: κοινωνική οδύνη ή προσωπική ντροπή; Σωματική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών στις συζυγικές και ερωτικές σχέσεις, στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 25-56.

Βαΐου, Ν. &  Στρατηγάκη, Μ., (επιμ.) 2009. Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Καμπούρη, Ν., 2006. Φύλο και καθημερινή ζωή, Έκθεση του ερευνητικού προγράμματος Φύλο και μεταναστευτικοί πληθυσμοί: Όψεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έγκελς, Φ. 1976, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, Αθήνα: Θεμέλιο. (Στο φάκελο του μαθήματος στη βιβλιοθήκη).

Esping-Andersen, G. & al., ‘A new gender’, Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002) Το νέο συμβόλαιο των φύλων (μετάφραση: Μαρίνα Αγγελάκη)] στο http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/aggelaki2.pdf

Evans, Μ., 2004, Φύλο και Κοινωνική Θεωρία, Αθήνα: Μεταίχμιο. (κεφ 1. και 4).

Καμπούρη, Ε., 2007, Φύλο και Μετανάστευση, Αθήνα: Gutenberg.

Λαμπροπούλου, Κ.,1999, Φύλο και φροντίδα: Προβληματισμοί και αναθεωρήσεις στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους Αθήνα: Κριτική.

Μαγγανάρα, Ι., (επιμ.) 2011. Διακρίσεις κατά των γυναικών στην Εργασία, Σύνδεσμός για τα δικαιώματα της γυναικάς, Αθήνα: Οδυσσέας.

Μπαλιμπάρ, Ε. & Βαλλερστάιν, Ι., 1991, Φυλή, Έθνος, Τάξη: Οι Διφορούμενες Ταυτότητες, Αθήνα: Πολίτης.

Μίτσελ, Τζ.,1976. Η εποχή της γυναίκας, μτφρ. Μ. Αδαμάκη, Αθήνα: Πύλη [τίτλος πρωτοτύπου: Women’s Estate, New Left Review, τεύχ. 40 (1966)].

Μουσούρου Λ. & Στρατηγάκη Μ., (επιμ.), 2004, Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής, Αθήνα: Guttenberg.

Μπουρντιέ, Π. 1999. Η ανδρική κυριαρχία, μτφρ. Π. Γεωργίου, Α. Καπέλλα, Σ. Νάσαινα, Ε. Σταματέλλου & Θ. Ψυχογιός, Αθήνα: Στάχυ [τίτλος πρωτοτύπου: La domination masculine].

Μοντζίνι, Π., 2007. Εμπόριο γυναικών. Πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση, Αθήνα: Μελάνι, μτφρ. Φ. Ζερβού [τίτλος πρωτοτύπου: Il mercato delle donne].

Ντε Μπωβουάρ, Σ., 1979. Το δεύτερο φύλο, μτφρ. Κ. Σιμόπουλος, Αθήνα: Γλάρος [τίτλος πρωτοτύπου: Le deuxième sexe, Gallimard (1952)].

Παπαρρήγα Κωσταβάρα, Κ., 2007. Ο βιασμός:  Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Πετρόγλου Π., & Δημητριάδη, Μ. 2002. Οδηγός καλών πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Αθήνα: ΚΕΘΙ.

Στρατηγάκη, Μ., 2012. Ίσες ευκαιρίες κατά τις αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας: Πολιτικές και Πρακτικές, στο: Γ. Πετράκη (επίμ), Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, Αθήνα: Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 219-248.

Στρατηγάκη, Μ., 1996. Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα: Ο Πολίτης

Φεμινισμός και Μαρξισμός –Πέντε Κλασσικά Κείμενα- μετάφραση στα Ελληνικά. http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_feminism_marxism.php

Χαλκιά, Α., 2007, Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας: Σεξ-έκτρωση και Εθνικισμός στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Woolf, V., 2005, Ένα δικό σου δωμάτιο, Αθήνα: Οδυσσεας.

Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με εξειδίκευση σε θέματα φύλου fylopedia στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/

και την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isotita.gr.