Προπτυχιακό Μάθημα: Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

2012/10/15
Προπτυχιακό Μάθημα: Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Δευτέρα 11:00-14:00, Αίθουσα Δ12

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στη σύγχρονη προβληματική της κοινωνιολογίας της οικογένειας και της οικογενειακής πολιτικής. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει αναλύσεις της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού και τρόπου οργάνωσης των μεταβολών στους ρόλους και τις συμπεριφορές των μελών της οικογένειας, της «κρίσης» της οικογένειας, καθώς και των κυριότερων μέτρων οικογενειακής πολιτικής.

Για τις Eνδεικτικές Eρωτήσεις του μαθήματος, πατήστε εδώ.

Σύγγραμμα:

Μουσούρου, Λ. 2005. Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Andre, M., 2000. Κοινωνιολογία του γάμου και της οικογένειας. 5η ανατ. Μτφρ. και επιμ. Λ.Μ. Μουσούρου. Αθήνα: Gutenberg.

Barrett, M. & McIntosh, M., 1987. Η αντικοινωνική οικογένεια. Μτφρ. Δ. Παντελίδης. Αθήνα: Κάλβος.

Γούλιαρου, Α., 2010. Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στο οικογενειακό δίκαιο του 1983: Θετικές και αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των γυναικών, στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 269-314.

Singly de, F., 1996. Η κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας. Μτφρ. Λ. Παλλαντίου. Αθήνα: Σαββάλας.

Κογκίδου, Δ., 1995. Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική. Αθήνα: Λιβάνης.

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιμ.), 2002. Οικογένεια και κράτος πρόνοιας στη νέα χιλιετία. Αθήνα: Gutenberg/ΕΚΚΕ.

Ματσαγγάνης, Μ., & Πετρόγλου, Α. 2001, Το σύστημα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες, Αθήνα: ΚΕΘΙ.text at: http://www.kethi.gr/attachments/171_GYNAIKES_SYSTIMA_KOINONIKIS_PROSTASIAS.pdf

Μουρίκη, Α., 2005. Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης, στο Μ. Καραμεσίνη & Γ. Κουζής (επιμ.), Πολιτική Απασχόλησης: Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 241-263.

Μουσούρου, Μ.Λ., 2005, Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική, Αθήνα: Gutenberg.

Μουσούρου, Μ.Λ. & Στρατηγάκη, Μ. επιμ., 2004. Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg/ΚΕΚΜΟΚΟΠ.

Μουσούρου, Μ.Λ., 2002. Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας.5η ανατ. Αθήνα: Gutenberg.

Συμεωνίδου, X. & Μαγδαληνός, Μ., 2007. Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της ΕΕ. Αθήνα: Σάκκουλας.

Συμεωνίδου, Χ., 2000. Επιθυμητό και πραγματικό μέγεθος οικογένειας, Αθήνα: ΕΚΚΕ.