Έκδοση τεύχους (Report) του Συνεδρίου “Gendering the Flagships”

2012/11/16

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Gendering the Flagships” που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουνίου 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την European Community of Practice on Gender  Mainstreaming (GenderCoP.eu), δημοσιεύτηκε σχετικό τεύχος (report), στο οποίο παρουσιάζονται οι περιλήψεις των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Στο Συνέδριο συμμετείχε και η Μαρία Στρατηγάκη εκπροσωπώντας τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Tο τεύχος του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.