Μελέτη σε θέματα ισότητας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2012/10/08

Σε συνέχεια του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με θέμα την Ισότητα των Φύλων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2010, καθώς επίσης και της προετοιμασίας για τις ευρωεκλογές του 2014, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα ανάλυσης της κοινής γνώμης), πραγματοποίησε μελέτη σε θέματα Ισότητας των Φύλων. Η ανάλυση καλύπτει την πλειοψηφία των μελετών του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) οι οποίες εκπονήθηκαν από το 2009.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, το οποίο αφορά στην παρουσίαση αλλαγών μέσα στο χρόνο, υπογραμμίζεται ότι:

  • Παρόλο που οι γυναίκες (42%) ήταν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές του 2009 από ότι οι άνδρες (44%), το ποσοστό τους τελικά ήταν υψηλότερο σε οχτώ (8) Κράτη-Μέλη.
  • Από το 2009 μέχρι και σήμερα οι γυναίκες συνεχίζουν να εμφανίζονται πιο ανήσυχες για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, μεταξύ των οποίων είναι η απασχόληση και η ανεργία.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται πρακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος, τόσο σε επίπεδο πολιτικών φορέων και θέσεων ευθύνης σε δημόσιες υπηρεσίες, όσο και σε κάθε κοινωνικό τομέα. Τα σημαντικότερα ευρήματα αυτού του μέρους συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
  • Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι ο λόγος της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική είναι ότι στον πολιτικό χώρο κυριαρχούν οι άνδρες, οι οποίοι δεν εκτιμούν αρκετά τις δεξιότητες των γυναικών.
  • Για την ενθάρρυνση της καλύτερη πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών, η κατάρτιση και τα μέτρα στήριξης προτιμώνται ομοίως από γυναίκες και άνδρες.
  • Για την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων, τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική σφάιρα, οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν την τάση να προτιμούν ενθαρρυντικά και όχι αναγκαστικά μέτρα. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι λίγο πιο πιθανό να υποστηρίξουν την επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής των ποσοστώσεων από το νόμο, από ότι οι άνδρες.
  • Η βία κατά των γυναικών αντιμετωπίζεται ως η πιο βασική πτυχή ανισότητας, και από τους άνδρες και από τις γυναικάς. Η διαφορά στην αμοιβή ανδρών και γυναικών βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  • Για τη διασφάλιση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων, η φροντίδα των παιδιών εκτός σπιτιού θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέτρο.
Το κείμενο της μελέτης μπορείτε να το βρείτε εδώ.