Αναβάθμιση λειτουργίας δυο (2) ξενώνων για γυναίκες- θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) – Προγραμματική συμφωνία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)

2012/06/21

21 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

Υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Μαρίας Στρατηγάκη και του Προέδρου του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Παναγιώτη Αλτάνη για την αναβάθμιση δύο Ξενώνων του ΕΚΚΑ για γυναίκες- θύματα βίας.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας αποτελεί η εξασφάλιση μόνιμης και τακτικής συνεργασίας για την αναβάθμιση και λειτουργία δύο Ξενώνων για γυναίκες – θύματα βίας και των παιδιών τους, σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του ΕΚΚΑ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η ΓΓΙΦ παρέχει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Άξονας Ισότητας των Φύλων του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση») για την αναβάθμιση των ξενώνων, καθώς επίσης και τις κατευθύνσεις ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας με την οπτική του φύλου και τα πρότυπα εργαλεία που έχει αναπτύξει για την επιμόρφωση των συμβούλων.

Το ΕΚΚΑ, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας θα παρέχει ιατροφαρμακευτική και υγειονομική φροντίδα, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των φιλοξενουμένων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά. Επιπλέον, στις φιλοξενούμενες και τα παιδιά τους θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και θα διασυνδέονται με αρμόδιους φορείς ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο η αποκατάστασή τους.

Οι ξενώνες του ΕΚΚΑ θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 και τα δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ, καθώς και με τα εικοσιπέντε (25) Συμβουλευτικά Κέντρα και τους δεκαεννέα (19) Ξενώνες των Δήμων, δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ δίκτυο εξήντα μία (61) δομών πανελλαδικά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.