Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την περίοδο Νοέμβριος 2009 – Απρίλιος 2012

2012/05/04

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την περίοδο Νοέμβριος 2009 – Απρίλιος 2012

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) δημοσιοποιεί την Απολογιστική Έκθεση των πολιτικών και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013».

Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτέλεσε τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της δραστηριότητας της ΓΓΙΦ και είχε βασική πολιτική προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής προς τον πολίτη, και ιδιαίτερα τις γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση.

Για τη Έργα που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό εργάστηκε το σύνολο του στελεχιακού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γραμματείας, καθώς επίσης και οι σύμβουλοι και το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως.

Η Απολογιστική Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ (www.isotita.gr).