Δελτία Τύπου

Μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

08/03/2012

Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

06/03/2012

Έμπρακτη Υποστήριξη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

05/03/2012

Έκδοση συλλογής διηγημάτων 6 γυναικών συγγραφέων – Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου 2012

01/03/2012

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

20/02/2012

Οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας συμπεριλαμβάνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του προγράμματος «Τοπικές δράσεις Κοινωνικής Ένταξης»

30/01/2012

Αποτελέσματα λειτουργίας της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900 & Ανάπτυξη Δομών στήριξης των γυναικών θυμάτων

16/01/2012

Πρόσληψη Στελεχών για τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στις πόλεις: Λάρισα, Πειραιάς και Τρίπολη

09/01/2012

Πρόσληψη στελεχών για τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λαμία

21/12/2011

Πραγματοποίηση Ημερίδας της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου: Εμπλουτισμός με το Ερευνητικό Υλικό των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 19/12/2011

19/12/2011