Δελτία Τύπου

Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την περίοδο Νοέμβριος 2009 – Απρίλιος 2012

04/05/2012

Εθνικές Εκλογές 2012 – Ψηφίστε και Γυναίκες

03/05/2012

Πορνεία, Βία κατά των Γυναικών και Ποινικοποίηση του Πελάτη

02/05/2012

Η ισότητα των φύλων στον πολιτισμό: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

30/04/2012

Τιμή στην Ελένη Παμπούκη – Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου

27/04/2012

Νέες Έρευνες για την Ισότητα των Φύλων

23/04/2012

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Πλαισίου Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια

20/04/2012

Εκπόνηση και Διετή Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Action Plans) στις 13 Περιφέρειες και τους 15 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας

17/04/2012

Θηλυκό/Αρσενικό: ένα κινηματογραφικό διήμερο από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 24-25 Απριλίου 2012.

12/04/2012

Β΄Κύκλος: Πρόγραμμα στήριξης γυναικείων οργανώσεων και δράσεων για την ισότητα των φύλων (ΕΣΠΑ)

11/04/2012