Εκδοσεις / Φυλλαδια

Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «1981-2011: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα