Δράση του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για την καθιέρωση Eυρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών

2012/10/26

Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, πριν λίγες ημέρες, ξεκίνησε την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών για την καθιέρωση ευρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών. Οι υποστηρικτές/τριες της δράσης αυτής καλούνται να υπογράψουν εδώ εκφράζοντας την ανάγκη για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα έμφυλης βίας και τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης σχετικά με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμησή της.