Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόοδο της Ισότητας Γυναικών και Ανδρών το 2011

2012/09/29

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, εξέδωσε για έβδομη συνεχή χρονιά την Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Ισότητας Γυναικών και Ανδρών το 2011. Η Έκθεση παρουσιάζει την διαφορετική επίδραση της ευρωπαϊκής κρίσης στη ζωή ανδρών και γυναικών και αποτελεί μέρος της Στρατηγικής για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών (2010-2015).