Δωρεάν για γυναίκες θύματα βίας η παροχή νομικής βοήθειας (legal aid) από τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Πάτρας, Ηρακλείου και Λαμίας

2012/06/06

6 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (LEGAL AID)
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΛΑΜΙΑΣ

Υπεγράφησαν σήμερα τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Πάτρας, Ηρακλείου, και Λαμίας για την παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Τα τέσσερα (4) Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπέγραψαν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ιωάννης Αδαμόπουλος (Αθηνών), Νικόλαος Παπάκος (Πάτρας) και Παναγιώτης Συγγούρης (Λαμίας), ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Νικόλαος Κουβίδης και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη, ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνεργασίας της ΓΓΙΦ με τους δικηγορικούς συλλόγους το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη της δαπάνης από το ΕΣΠΑ:

 • για την παροχή νομικής βοήθειας στις γυναίκες θύματα βίας οι οποίες προσφεύγουν στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της ΓΓΙΦ εξασφαλίζοντας συνηγόρους υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών για κάθε γυναίκα συμβουλευόμενη που παραπέμπεται για νομική βοήθεια.
 • για τη διοργάνωση σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες θύματα βίας.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ιωάννης Αδαμόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Καταδικάζοντας τη βία κατά των γυναικών ως την πλέον ειδεχθή, συστηματική και διαδεδομένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμβολής της Πολιτείας στην ενίσχυση των γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του σχετικού Πρωτοκόλλου, την υποχρέωση συνεργασίας με τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που βρίσκονται στην Αθήνα και εξασφάλισης συνηγόρων υπεράσπισης ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής για κάθε συμβουλευόμενη γυναίκα που παραπέμπεται για νομική βοήθεια».

Χαιρετισμό απεύθυναν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Πάτρας Ν. Παπάκος, Λαμίας Π. Συγγούρης και ο ΓΓ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Ν. Κουβίδης καθώς επίσης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών Χρυσηίς Σφανδού.

Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπεγράφησαν με τους συγκεκριμένους δικηγορικούς συλλόγους για να καλύψουν τις ανάγκες των 4 Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ που λειτουργούν ήδη στην Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο και Λαμία. Παρόμοια

Πρωτόκολλα θα υπογραφούν με τους Δικηγορικούς Συλλόγους των υπολοίπων δέκα (10) πόλεων στις οποίες η ΓΓΙΦ προγραμματίζει την άμεση λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κομοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Ερμούπολη, Κέρκυρα).

Με την ευκαιρία της υπογραφής, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των δομών που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, βασική προτεραιότητα της ΓΓΙΦ. Πιο συγκεκριμένα:

Η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 εθνικής εμβέλειας για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας από 11/3/2011 έως 26/4/2012 δέχθηκε 6063 κλήσεις και 37 ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο-Πολύκεντρο Αθήνας, στο διάστημα από 2/4/2012 έως 31/5/2012 δέχθηκε 85 γυναίκες θύματα βίας. Τα πρώτα αιτήματα των γυναικών αφορούσαν σε: ψυχολογική συμβουλευτική (46), κοινωνική συμβουλευτική (21), συμβουλευτική απασχόλησης (10), νομική συμβουλευτική (5) και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (3).
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα (Εξάρχεια), Τ: 210 3898085 Ε: [email protected]


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας, στο διάστημα από 2/4/2012 έως 31/5/2012 δέχθηκε 39 γυναίκες θύματα βίας. Τα πρώτα αιτήματα των γυναικών αφορούσαν σε: ψυχολογική συμβουλευτική (12), κοινωνική συμβουλευτική (10), συμβουλευτική απασχόλησης (2), νομική συμβουλευτική (12), συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (2) και πληροφόρηση (1).
Κανακάρη 101β, Πάτρα, 26221, Τ: 2610 620059 Ε: [email protected]


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, στο διάστημα από 9/4/2012 έως 31/5/2012 το Ηράκλειο δέχθηκε 44 γυναίκες θύματα βίας. Τα πρώτα αιτήματα των γυναικών αφορούσαν σε: ψυχολογική συμβουλευτική (25), κοινωνική συμβουλευτική (5), συμβουλευτική απασχόλησης (5) και νομική συμβουλευτική (9).
Θησέως 18Α, Ηράκλειο, 71201, Τ: 2810 341387 Ε: [email protected]


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας, στο διάστημα από 9/04/2012 έως 31/05/2012, δέχτηκε 15 γυναίκες θύματα βίας. Τα πρώτα αιτήματα των γυναικών αφορούσαν σε: φιλοξενία (1), κοινωνική συμβουλευτική (1), ψυχολογική συμβουλευτική (5), πληροφόρηση (2), απασχόληση/επιχειρηματικότητα (2) , νομική συμβουλευτική (4).
Λεωνίδου 9-11, Λαμία, 35100, Τ: 22310 20059 & 20616 Ε: [email protected]


Αναλυτικότερα στοιχεία για τις συμβουλευόμενες των Συμβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS βρίσκονται στο Παράρτημα.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900


Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 4698 (77,5%) αφορούν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Από αυτές οι 3507 κλήσεις (58%) αφορούν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 1191 κλήσεις (20%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26% , γονείς 19%, άλλους συγγενείς 16%, αδελφός/ή 11%, γείτονας 10% και άλλα άτομα 14%).
Σε σύνολο 3337 γυναικών: οι 2858 κλήσεις (81%) αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από σύζυγο/σύντροφο, οι 96 κλήσεις (3%) σεξουαλικής παρενόχλησης, οι 58 κλήσεις (2%) για βιασμό, οι 5 κλήσεις (0,1%) για πορνεία και 1 κλήση (0%) για trafficking, ενώ 319 κλήσεις (9%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας πέραν των παραπάνω. Από τις 3507 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 2222 (63%) είναι μητέρες.
Σε σύνολο 3610 αιτημάτων: 1588 κλήσεις (44%) αφορούν σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1104 σε νομική συμβουλευτική (30,6%), σε νομική βοήθεια 506 κλήσεις (14%), σε αναζήτηση φιλοξενίας 292 κλήσεις (8,1%) και σε αναζήτηση εργασίας 120 κλήσεις (3,3%).

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι:

 • 31% είναι απασχολούμενες (από τις οποίες το 12% αυτοαπασχολούμενες)
 • 32% είναι άνεργες (από τις οποίες το 15% μακροχρόνια άνεργες)
 • 13% είναι ανενεργές

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

 • 49% είναι έγγαμες 9% είναι άγαμες
 • 8% σε διάσταση
 • 6% διαζευγμένες
 • 3% σε συμβίωση
 • 2% χήρες

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η ηλικία τους φαίνεται ότι:

 • 3% είναι νέες από 15 έως 24 ετών
 • 24% είναι ηλικίας 25 έως 39 ετών
 • 28% είναι 40 έως 54 ετών
 • 11% είναι 55-64
 • 5% είναι από 65 ετών και άνω

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι:

 • 0,2% είναι τυπικά αναλφάβητες
 • 11% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 11% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 6% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου
 • 14% την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:

 • 71% είναι Ελληνίδες
 • 9% είναι μετανάστριες
 • 0,3% ανήκουν σε μειονότητες
 • 1% είναι ΑΜΕΑ
 • 0,3% ανήκουν στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων

Ως προς την οικονομική κατάσταση η πλειοψηφία των θυμάτων που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση την περιγράφει ως 7% ως πολύ κακή, ως κακή (22%), ενώ το 18% την αναφέρει ως μέτρια, το 12% ως καλή και 2% ως πολύ καλή.