Παραγωγή δύο βίντεο για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων κατά το διάστημα: Νοέμβριος 2009 – Ιούνιος 2012

2012/06/14

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραγωγή δύο βίντεο για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων κατά το διάστημα: Νοέμβριος 2009- Ιούνιος 2012

Το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) παρουσιάζεται σε δύο ολιγόλεπτα βίντεο που αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ. (www.isotita.gr).

Το πρώτο βίντεο περιλαμβάνει το έργο που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013» και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Είναι διάρκειας 5:47 λεπτών και βρίσκεται αναρτημένο στο youtube στη διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=37u4nVz652o&feature=youtu.be

Το δεύτερο βίντεο περιλαμβάνει το έργο της αναβάθμισης της «Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου» και του «Ιστορικού Αρχείου» της ΓΓΙΦ. Είναι διάρκειας 3 λεπτών και βρίσκεται αναρτημένο στο youtube στη διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=yiNBHaNtLNA&feature=youtu.be

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ αναρτήθηκε επίσης η επικαιροποιημένη Απολογιστική Έκθεση του συνολικού έργου μέχρι σήμερα.

Η Απολογιστική Έκθεση εκδόθηκε σε περιορισμένα αντίτυπα τα οποία διατίθενται από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΓΙΦ ([email protected])