Αποτύπωση των δράσεων για την ισότητα των φύλων

2012/06/21

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ως αρμόδιος κυβερνητικός φορέας ο οποίος παρακολουθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων στον δημόσιο και κοινωνικό τομέα, καλεί τους φορείς: Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ, και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να ενημερώσουν για τις δράσεις τους στοn τομέα της ισότητας των φύλων συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η συγκέντρωση και αποτύπωση των δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων γίνεται για τις ανάγκες του Μηχανισμού Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ) το οποίο δημιουργεί η ΓΓΙΦ με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ http://www.isotita.gr/index.php έχουν αναρτηθεί το ερωτηματολόγιο pου αφορά τα έτη 2010 και 2011. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στο τηλέφωνο: 210 6423188.