Γυναίκες υποψήφιες και εκλεγμένες στις Εθνικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

2012/07/06

6 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γυναίκες υποψήφιες και εκλεγμένες στις Εθνικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνέχεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, επεξεργάσθηκε και δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στους εκλογικούς συνδυασμούς των κομμάτων και στην Ελληνική Βουλή.

Ειδικότερα η σχετική Έκθεση παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία.

  • τον αριθμό των υποψηφίων γυναικών ανά κόμμα στο σύνολο της Επικράτειας
  • τον αριθμό των εκλεγμένων γυναικών στην Ελληνική Βουλή κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1996, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012.
  • τον αριθμό των υποψηφίων και των εκλεγμένων γυναικών ανά κόμμα και εκλογική Περιφέρεια
  • τα ποσοστά των υποψηφίων και των εκλεγμένων γυναικών στο σύνολο των Κοινοβουλευτικών κομμάτων, ανά εκλογική Περιφέρεια τους ονομαστικούς καταλόγους των εκλεγμένων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική και Περιφέρεια.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.isotita.gr