Συμμετοχή στο Συνέδριο του «Women On Top»: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Από το Επανάσταση μέχρι πέρα από το 2021»

2021/10/15

Το βίντεο με την ομιλία διατίθεται ηλεκτρονικά: