Άρθρο στο Περιοδικό ΕΕΚΠ «Κοινωνική Πολιτική»: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Αθηναίων»

2021/12/28
Άρθρο στο Περιοδικό ΕΕΚΠ "Κοινωνική Πολιτική": "Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Αθηναίων"

Αφιέρωμα στην Κοινωνική Πολιτική, τεύχος 15, Δεκέμβριος 2021

Το πλήρες άρθρο «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Αθηναίων» βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eekp.gr/wp-content/uploads/2021/12/EEKP-PERIODIKO-T15-5.pdf