Ευρώπη

Ημερίδα με θέμα: «L’Égalité entre les femmes et les hommes à l ‘épreuve des politiques et des débats publics: L’autonomie économique et sociale des femmes plus que jamais d’actualité» (4/12/2012)

30/10/2012

Το ερευνητικό δίκτυο Mage «Marché du travail et genre», ο Δήμος Παρισιού και ο Εθνικός Σύλλογος για τα Δικαιώματα των Γυναικών CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes), την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9.00-18.00, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «L’Égalité entre les femmes et les hommes  à l ‘épreuve des politiques et des débats publics: […]

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα: «Advancing Gender Training to Support Effective Gender Mainstreaming» (13-14/11/2012)

30/10/2012

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Advancing Gender Training to Support Effective Gender Mainstreaming» στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012 στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Το Συνέδριο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης, η οποία θα συνεισφέρει στη συζήτηση σχετικά με την επιμόρφωση σε θέματα φύλου (gender training) και […]

Δράση του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για την καθιέρωση Eυρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών

26/10/2012

Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, πριν λίγες ημέρες, ξεκίνησε την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών για την καθιέρωση ευρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών. Οι υποστηρικτές/τριες της δράσης αυτής καλούνται να υπογράψουν εδώ εκφράζοντας την ανάγκη για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα έμφυλης βίας και τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης σχετικά με τη λήψη […]

Μελέτη σε θέματα ισότητας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

08/10/2012

Σε συνέχεια του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με θέμα την Ισότητα των Φύλων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2010, καθώς επίσης και της προετοιμασίας για τις ευρωεκλογές του 2014, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα ανάλυσης της κοινής γνώμης), πραγματοποίησε μελέτη σε θέματα Ισότητας των Φύλων. Η ανάλυση καλύπτει […]

Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόοδο της Ισότητας Γυναικών και Ανδρών το 2011

29/09/2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, εξέδωσε για έβδομη συνεχή χρονιά την Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Ισότητας Γυναικών και Ανδρών το 2011. Η Έκθεση παρουσιάζει την διαφορετική επίδραση της ευρωπαϊκής κρίσης στη ζωή ανδρών και γυναικών και αποτελεί μέρος της Στρατηγικής για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών (2010-2015).

Βάση Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων

21/09/2012

Η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα συγκρίσιμα δεδομένα για την Ισότητα των Φύλων σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει τις δώδεκα (12) θεματικές περιοχές της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011. Τον Ιούλιο του 2012, […]

Στρατηγική για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2010-2015

01/09/2012

Η Στρατηγική για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2010-2015 αποτελεί το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της Ισότητας των Φύλων για την περίοδο 2010-2015. Συνιστά ένα πλαίσιο δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις πολιτικές της με τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία για τις […]