Εκδόσεις και Φυλλάδια

Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013: Απολογιστική Έκθεση (Νοέμβριος 2009-Ιούνιος 2012)

31/10/2012
Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013: Απολογιστική Έκθεση (Νοέμβριος 2009-Ιούνιος 2012)

Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013: Απολογιστική Έκθεση (Νοέμβριος 2009-Ιούνιος 2012)

Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013

31/10/2012
Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013

Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013

Περίληψη Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 – 2013

28/10/2012
Περίληψη Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013

Περίληψη Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 – 2013

7η Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 2005-2008 προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

27/10/2012
7η Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 2005-2008 προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

7η Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 2005-2008 προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «1981-2011: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα

26/10/2012
Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «1981-2011: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα

Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «1981-2011: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα

Βιβλιο «6 φωνές, 6 γυναίκες. Διηγήματα»

26/10/2012
Βιβλιο "6 φωνές, 6 γυναίκες. Διηγήματα"

Βιβλιο «6 φωνές, 6 γυναίκες. Διηγήματα»

Μελέτη: «Όροι συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: Προσέγγιση με την οπτική του φύλου» – Εύη Κλαδούχου, ερευνήτρια σε ζητήματα φύλου

26/10/2012
Μελέτη: «Όροι συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: Προσέγγιση με την οπτική του φύλου» - Εύη Κλαδούχου, ερευνήτρια σε ζητήματα φύλου

Μελέτη: «Όροι συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: Προσέγγιση με την οπτική του φύλου» – Εύη Κλαδούχου, ερευνήτρια σε ζητήματα φύλου

Μελέτη: «Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες» – Λήδα Αικατερίνη Ντόντου, Οικονομολόγος/Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

26/10/2012
Μελέτη: «Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες» - Λήδα Αικατερίνη Ντόντου, Οικονομολόγος/Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

Μελέτη: «Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες» – Λήδα Αικατερίνη Ντόντου, Οικονομολόγος/Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας

26/10/2012
Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

26/10/2012
Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Ενημερωτικό Έντυπο για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας